władca

Demetriusz z Pharos

Demetrius z Pharos (także Pharus) był władcą Pharos biorącym udział w pierwszej wojnie iliryjskiej , po której rządził częścią iliryjskiego wybrzeża Adriatyku w imieniu Rzymian jako zleceniodawca.

Demetrius był regentem Pinnesa, syna Agrona, który był zbyt młody, by rządzić jako …